Seriál na pokračovanie o GDPR terminológii #3 - gdpr-eu.sk

Evidencia – Štrukturovaný súbor osobných údajov

Mikropodnik, malý a stredý podnik – Organizácia s menej ako 250 zamestnancami

Omedzenia spracovania – Je označenie uložených osobných údajov za účelom ich spracovania v budúcnosti

Profilovanie – Akákoľvek forma automatizovaného zpracovania osobných údajov

Príjemca – Fyzická alebo právnická osoba, agentúra (ten komu sú osobné údaje poskytnuté), orgán verejnej moci sa za príjemcu nepokladá

Prevádzkareň (správcu alebo spracovateľa) – miesto výkonu činnosti správcu alebo  spracovateľa

 

 

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Twitter
LinkedIn

Zdieľajte nás :)