Seriál na pokračovanie o GDPR terminológii #2 - gdpr-eu.sk

Dozorný úrad – Nezávislý orgán verejne moci zriadený členským štátom EU

Anonymný údaj (informácia) – Informácie z ktorých sa nedá identifikovať akýmkoľvek spôsobom subjekt údajov

Riziko – Delí sa na “riziko” a “vysoké riziko”. Kompetenté úrady posúdia a pomenujú bližšiu špecifikáciu rizika a vysokého rizika

Súhlas – Jednoznačné potvrdenie subjektu na spracovanie osobných údajov. Môže byť podaný písomne, elektronicky alebo aj ústne. Súhlas musí byť spätne doložiteľný. Bezohľadu na počet účelov, musí byť súhlas daný na každý z nich. Súhlas musí byž možné odvolať. Za dieťa musí súhlas podať rodič. Správca musí overiť, že súhlas podával rodič.

Podnik – Akákoľvek právnická alebo fyzická osoba vykonávajúca hospodársku činnosť bez ohľadu na právnu formu

Porušenie zabezpečenia osobných údajov – Porušenie zabezpečenia, ktoré vedie k náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnému alebo sprístupnení prenášaných, uložených alebo inak spracovaných osobných údajov

 

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Google+
https://gdpr-eu.sk/serial-na-pokracovanie-o-gdpr-terminologii-2/
Twitter
LinkedIn

Zdieľajte nás :)