GDPR desatro! - gdpr-eu.sk

V skratke vám načrtneme desatoro GDPR. Je to stručný prehľad na uskutočnené zmeny. Nutno dodať, že väčšinou sa nejedná o nové nariadenia ale iba o prísnejšie zmeny.

  1. Povinnosť oznamovať porušenie ochrany osobných údajov
  2. Nové pravidlá nimonácie zodpovednej osoby
  3. Extrémne sankcie, možno označovať v najhorších prípadoch za likvidačné
  4. Prísnejšie podmienky súhlasu na spracovanie osobných údajov
  5. Právo byť zabudnutý
  6. Privacy by design and by default
  7. Nové podmienky na prenosnosť údajov
  8. Prísnejšie pravidlá pre sprostredkovateľov
  9. One – Stop – Shop
  10. Zmeny pri prenose osobných údajov do zahraničia

 

 

 

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Twitter
LinkedIn

Zdieľajte nás :)