Blog - gdpr-eu.sk

Príprava na GDPR. Radšej začať skôr. (VI. diel)

Príprava na GDPR. Radšej začať skôr. (VI. diel) Ako sme už spomínali, nové nariadenie GDPR upravujú povinnosť pre podniky, akým spôsobom a akou formou má byť pre zákazníka (v rámci elektronického obchodu) poskytnutý dodatok so súhlasom na spracovanie osobitných...

Nezabudnite na certifikáciu. GDPR (VI. diel)

Nezabudnite na certifikáciu. GDPR (VI. diel) Nechávať si veci na poslednú chvíľu je pre nás, Slovákov, typické. Možno sa čudujete, prečo v každom diely naliehavo pripomíname nutnosť prípravy na nariadenie GDPR, ktoré čoskoro vstúpi v platnosť, ale je to nevyhnutné....

OZNÁMENIE PORUŠENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV GDPR

OZNÁMENIE PORUŠENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV GDPR Každá organizácia, ktorá spracováva osobné údaje musí zabezpečiť, aby tieto údaje boli riadne chránené pred stratou, krádežou, neoprávneným prístupom atď. Inými slovami, bezpečnosť osobných údajov je veľmi dôležitá. Dôležitá je...

NOMINÁCIA ZODPOVEDNEJ OSOBY

NOMINÁCIA ZODPOVEDNEJ OSOBY Jednou z kľúčových požiadaviek ku GDPR patrí Nominácia zodpovednej osoby alebo Data Protection Officer. Zodpovedná osoba by mala byť súčasťou každého podnikania alebo firmy, ktorá zamestnáva viac ako 250 ľudí. Touto osobou sa myslí...

GDPR – treba mať obavy?

GDPR – treba mať obavy? Aj Vás z každej stránky strašia, že potrebujete sa pripraviť na GDPR, lebo inak môžete dostať pokutu 20.000.000 eur alebo 4% z minuloročného obratu? Ale kde je pravda? Sú tieto strašiaky opodstatnené? Či iba niekto chce zarobiť na Vašom strachu...

PRÁVO BYŤ ZABUDNUTÝ / PRÁVO NA VÝMAZ

PRÁVO BYŤ ZABUDNUTÝ / PRÁVO NA VÝMAZ Jednotlivci majú právo na to, aby ich osobné údaje boli vymazané v prípade špecifických situácií – v podstate tam, kde ich následné spracovanie nespĺňa požiadavky GDPR. Toto oprávnenie možno uplatniť voči kontrolórom, ktorí musia...

GDPR – vyhnite sa pokute, ktorá bude naozaj extrémna

GDPR – vyhnite sa pokute, ktorá bude naozaj extrémna Ako sme v minulom článku písali, Nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov vstúpi do platnosti už v roku 2018. Dovtedy bude musieť každý, kto podniká a prichádza do styku s osobnými údajmi svojich zákazníkov,...

Seriál na pokračovanie o GDPR terminológii #3

Evidencia – Štrukturovaný súbor osobných údajov Mikropodnik, malý a stredý podnik – Organizácia s menej ako 250 zamestnancami Omedzenia spracovania – Je označenie uložených osobných údajov za účelom ich spracovania v budúcnosti Profilovanie –...

Seriál na pokračovanie o GDPR terminológii #2

Dozorný úrad – Nezávislý orgán verejne moci zriadený členským štátom EU Anonymný údaj (informácia) – Informácie z ktorých sa nedá identifikovať akýmkoľvek spôsobom subjekt údajov Riziko – Delí sa na “riziko” a “vysoké riziko”....

Seriál na pokračovanie o GDPR terminológii #1

Na to aby sme sa vyznali a pochopili celé znenie GDPR, potrebujeme porozumieť množstvu výrazov spojených s problematikou GDPR. Niektoré sú veľmi jednoduché, postupne však vysvetlíme aj tie najzložitejšie. Ako inak, začneme tým, čo to vlastne znamená GDPR. GDPR...

GDPR desatro!

V skratke vám načrtneme desatoro GDPR. Je to stručný prehľad na uskutočnené zmeny. Nutno dodať, že väčšinou sa nejedná o nové nariadenia ale iba o prísnejšie zmeny. Povinnosť oznamovať porušenie ochrany osobných údajov Nové pravidlá nimonácie zodpovednej osoby...